ثبت انتقاد و پیشنهاد

خواهشمند است قبل از ثبت انتقاد و پیشنهاد خود به موارد ذیل توجه نمایید:
1 - ذکر نام و شماره تماس علاوه بر افزایش میزان اعتبار موضوع ثبت شده، امکان بررسی و پیگیری بهتر را فراهم خواهد نمود.
2 - در صورتیکه مستنداتی مرتبط با موضوع ثبت شده در اختیار دارید حتما در قسمت ارائه مستندات بارگذاری نمایید .
3 - بعد از ثبت، کد رهگیری به شما داده می شود که برای پیگیری پاسخ، لطفا آن را یادداشت بفرمایید.